BÆREKRAFT

Her er Finansforbundets sekspunkts-plan for å takle det grønne skiftet

I håp om å nå omstillingen samfunnet har satt seg, kommer Finansforbundet nå med seks anbefalinger til myndighetene for å la finansbransjen ta en lederrolle i skiftet.

Nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.
Publisert

BankShift skrev tidlig mai om veikartet Finansforbundet, Circular Norway og WWF Verdens naturfond gikk sammen om å lage for en sirkulær finansnæring.

I rapporten kom man med fem «pilarer» som skulle sette styringen mot 2030; strategi og styring, risikostyring for sirkulær økonomi, mål og indikatorer, sirkulær økonomi i produkter og tjenester og tverrsektorielt partnerskap.

«Myndighetenes viktige rolle for å skape et sirkulært samfunn blir stadig tydeligere. Det er avgjørende at myndighetene legger til rette for at finansnæringen ikke bare deltar, men aktivt bidrar til denne omstillingen. Gjennom en omfattende kombinasjon av passende reguleringer, insentiver og partnerskap kan myndighetene stimulere finanssektoren slik at den utvikler sirkulære produkter og tjenester», står det i veikartet.

«Må innta en pådriverrolle»

Nå forteller nestleder i Finansforbundet, Arne Fredrik Håstein, om forbundets seks anbefalinger til myndighetene, for at finansnæringen kan bli sirkulær.

– Verden står midt i en omstilling. Veien til lavutslippssamfunnet går blant annet gjennom en mer sirkulær økonomi. Skal vi nå målene under agenda 2030 og Parisavtalen, må omstillingen til en sirkulær økonomi akselerere, sier Håstein til BankShift.

– Finansnæringens samfunnsoppdrag er å sørge for trygghet, forutsigbarhet og økt verdiskapning. Da må vi som næring bidra til det sirkulære skiftet og innta en pådriverrolle, legger han til.

Finansforbundets seks anbefalinger til myndighetene:

  1. Sette ambisiøse og tydelige mål. Nasjonale myndigheter må sette konkrete mål og indikatorer for sirkularitet, både på nasjonalt nivå og for nøkkelnæringer. Uten mål, ingen mening.
  2. Fremme sirkulære markeder gjennom offentlige anskaffelser. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for mer enn 740 milliarder kroner. Anskaffelser i det offentlige må sørge for å bidra til å stimulere og utvikle sirkulære markeder. Dette kan gjøres ved at alle offentlige anbud prioriterer srikulære varer og tjenester og sørge for å vekte, i større grad, kritierer knyttet til sirkulærøkonomi.
  3. Forbedre datagrunnlaget som støtter sirkulære finansbesluntinger. En betydelig utfordring for finansnæringen er mangelen på tilgjengelige data og ikke minst kompetanse til å kunne gjøre risikovurderinger av sirkulære prosjekter og selskaper.
  4. Fremme ombruk. Og reparasjonstjenester gjennom reduksjon av avgift eller moms.
  5. Benytte virkemiddelapparatet for å dele overgangsrisikoen for sirkulære forretningsmodeller. Offentlig-private samarbeid kan blant annet legge til rette for hybridfinansiering og spre risikoen mellom ulike aktører som kan danne grunnlaget for store samfunnsøkonomiske gevinster.
  6. Invitere finansnæringen inn i klimaregnskapet. Finansnæringen er en viktig næring. Kapital har superkrefter når det gjelder å skape endring i næringslivet og samfunnet. Finansbransjen kan derfor være en katalysator for en mer bærekraftig økonomi og en fremtid å glede seg til.