RESULTAT

Nedtur for Handelsbanken – kostnader over 50 prosent

Den norske delen av Handelsbanken tjente marginalt mer i årets første kvartal enn i fjor, men har samtidig langt høyere kostnader. Nå gjør banken store endringer.

Arild Andersen er administrerende direktør i Handelsbanken Norge.
Publisert Sist oppdatert

Overtakelsen av Akademiker-avtalen førte til betydelig vekst i privatmarkedet for Handelsebanken i fjor, noe som bidro til vekst i både inntekter og resultat.

I årets første kvartal har det vært tyngre. Banken leverer svake resultater både totalt og i Norge, målt mot både forrige kvartal og tilsvarende periode i fjor.

– I et kvartal der kostnadene øker fortere enn inntektene, er vi selvsagt ikke fornøyde, skriver Handelsbanken i en pressemelding onsdag morgen, i sammenheng med publisering av regnskapet for første kvartal.

Etter en gjennomgang av den norske virksomheten, har banken nå besluttet å gjøre det de kaller en «omstart» i Norge. Det innebærer blant annet at sjefen byttes ut.

– Etter å ha gjennomført en gjennomgang av vår norske virksomhet, har vi besluttet en strategisk omstart. Når vi nå øker tempoet i endringsarbeidet, er det naturlig med nytt lederskap, sier Michael Green, administrerende direktør for Handelsbanken, i meldingen.

I Norge endte totalresultatet for kvartalet på 534 millioner kroner, ned 13 prosent fra fjorårets 624 millioner. Nedgangen fra foregående kvartal var 16 prosent.

Banken leverte en samlet omsetning på 1,39 milliarder kroner i kvartalet. Det er en prosent svakere enn foregående kvartal, men syv prosent bedre enn samme kvartal i fjor.

Rentenettoen styrket seg med ni prosent fra første kvartal året før, til 1,21 milliarder kroner. Fra kvartalet før, derimot, svekket dette tallet seg med to prosent – i likhet med DNB. 

«Nettorenten påvirkes negativt av krympende marginer. Samtidig har våre kontorer med hell utnyttet bankens styrke for å beholde, utvikle og vinne nye kunder. Vi registrerer også en god vekst innen sparevirksomheten og Private Banking. Dette bekrefter kontorenes evne til å fungere effektivt innen sterkt konkurranseutsatte segmenter,» skriver banken i en pressemelding.

Kostnadene til Handelsbanken har økt gradvis i Norge. I første kvartal 2023 var de på 590 millioner kroner, noe som ga en kostnadsprosent på 45,1. I fjerde kvartal hadde denne posten økt til 634 millioner kroner, men målt i prosent mot inntekter, var det en liten sporing å bedre, med 44,8 prosent.

I årets første kvartal økte kostnadene ytterligere, til 726 millioner kroner. Det er 23 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i 2023. Dermed vippet kostnadsprosenten opp til 51,8 prosent.

Handelsbanken har tidligere fortalt om sin omfattende rekrutteringsprosess, som skal bidra til at banken tar markedsandeler på privatmarkedssiden her til lands. På personalsiden har kostnadene økt med 22 prosent målt mot første kvartal i fjor. Posten øvrige kostnader har vokst med 25 prosent, mens internt kjøpte og solgte tjenester også har gjort et hopp på 24 prosent.